جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://localhost/handle/Hannan/506147
عنوان: Modeling and simulation of the polymeric nanocapsule formation process
پدیدآورنده: Ferreira, Luciane S.;Trierweiler, Jorge O
کلید واژه ها: Diffusion;Droplet size distribution;Modeling;Moving boundary;Nanoprecipitation;Simulation;10.1002/aic
تاریخ انتشار: 2012
ناشر: Ieee
چکیده: The effect of fouling in heat-transfer devices (HTDs) is complicated by aging of the fouling deposits. Aging is, like deposition, often sensitive to temperature, so that heat transfer, deposition, and aging are coupled phenomena. Ishiyama et al. (AIChE J. 2010;56:531–545) presented a distributed model of the aging of deposits formed by chemical reaction fouling and illustrated its effect on thermal and hydraulic performance of a HTD operating in the turbulent flow regime. Two-layer models, simpler than the distributed model, are explored. The deposit is considered to consist of two layers, fresh and aged; this simple picture is shown to be sufficient to interpret thermal and hydraulic aspects of deposit aging when HTDs are operated at constant heat flux (as reflecting laboratory experiments) but not in cases where the constant wall temperature approximation is more realistic.
توضیحات : 
آدرس: http://localhost/handle/Hannan/312649
http://localhost/handle/Hannan/506147
مجموعه(های):2012

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1972648.pdf1.06 MBAdobe PDF
عنوان: Modeling and simulation of the polymeric nanocapsule formation process
پدیدآورنده: Ferreira, Luciane S.;Trierweiler, Jorge O
کلید واژه ها: Diffusion;Droplet size distribution;Modeling;Moving boundary;Nanoprecipitation;Simulation;10.1002/aic
تاریخ انتشار: 2012
ناشر: Ieee
چکیده: The effect of fouling in heat-transfer devices (HTDs) is complicated by aging of the fouling deposits. Aging is, like deposition, often sensitive to temperature, so that heat transfer, deposition, and aging are coupled phenomena. Ishiyama et al. (AIChE J. 2010;56:531–545) presented a distributed model of the aging of deposits formed by chemical reaction fouling and illustrated its effect on thermal and hydraulic performance of a HTD operating in the turbulent flow regime. Two-layer models, simpler than the distributed model, are explored. The deposit is considered to consist of two layers, fresh and aged; this simple picture is shown to be sufficient to interpret thermal and hydraulic aspects of deposit aging when HTDs are operated at constant heat flux (as reflecting laboratory experiments) but not in cases where the constant wall temperature approximation is more realistic.
توضیحات : 
آدرس: http://localhost/handle/Hannan/312649
http://localhost/handle/Hannan/506147
مجموعه(های):2012

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1972648.pdf1.06 MBAdobe PDF
عنوان: Modeling and simulation of the polymeric nanocapsule formation process
پدیدآورنده: Ferreira, Luciane S.;Trierweiler, Jorge O
کلید واژه ها: Diffusion;Droplet size distribution;Modeling;Moving boundary;Nanoprecipitation;Simulation;10.1002/aic
تاریخ انتشار: 2012
ناشر: Ieee
چکیده: The effect of fouling in heat-transfer devices (HTDs) is complicated by aging of the fouling deposits. Aging is, like deposition, often sensitive to temperature, so that heat transfer, deposition, and aging are coupled phenomena. Ishiyama et al. (AIChE J. 2010;56:531–545) presented a distributed model of the aging of deposits formed by chemical reaction fouling and illustrated its effect on thermal and hydraulic performance of a HTD operating in the turbulent flow regime. Two-layer models, simpler than the distributed model, are explored. The deposit is considered to consist of two layers, fresh and aged; this simple picture is shown to be sufficient to interpret thermal and hydraulic aspects of deposit aging when HTDs are operated at constant heat flux (as reflecting laboratory experiments) but not in cases where the constant wall temperature approximation is more realistic.
توضیحات : 
آدرس: http://localhost/handle/Hannan/312649
http://localhost/handle/Hannan/506147
مجموعه(های):2012

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AL1972648.pdf1.06 MBAdobe PDF