مرور بر اساس تاریخ انتشار B. Bordini

Showing results 1 to 11 of 11
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
7442806.pdf.jpg2016The 11 T Dipole for HL-LHC: Status and PlanF. Savary; E. Barzi; B. Bordini; L. Bottura; G. Chlachidze; D. Ramos; S. Izquierdo Bermudez; M. Karppinen; F. Lackner; C. H. Löffler; R. Moron-Ballester; A. Nobrega; J. C. Perez; H. Prin; D. Smekens; G. de Rijk; S. Redaelli; L. Rossi; G. Willering; A. V. Zlobin; M. Gi
7407596.pdf.jpg201616 T Nb3Sn Racetrack Model Coil Test ResultJ. C. Perez; H. Bajas; M. Bajko; L. Bottura; B. Bordini; A. Chiuchiolo; G. De Rijk; P. Ferracin; J. Feuvrier; P. Grosclaude; M. Juchno; E. Rochepault; J. Rysti; X. Sarasola
2017Cold Powering Performance of the First 2 m Nb3Sn DS11T Twin-Aperture Model Magnet at CERNG. P. Willering; M. Bajko; H. Bajas; B. Bordini; L. Bottura; J. Feuvrier; L. Fiscarelli; M. Guinchard; S. Izquierdo Bermudez; M. Karppinen; C. L&x00F6;ffler; J.-C. Perez; G. de Rijk; F. Savary; D. Smekens
7470238.pdf.jpg2016Cold Powering Tests of 11-T Nb3Sn Dipole Models for LHC Upgrades at CERNG. Willering; M. Bajko; B. Bordini; L. Bottura; L. Fiscarelli; S. Izquierdo Bermudez; M. Karppinen; C. Löffler; J. C. Perez; G. de Rijk; F. Savary
7360890.pdf.jpg2016Development of MQXF: The Nb3Sn Low- beta Quadrupole for the HiLumi LHCP. Ferracin; G. Ambrosio; M. Anerella; A. Ballarino; H. Bajas; M. Bajko; B. Bordini; R. Bossert; D. W. Cheng; D. R. Dietderich; G. Chlachidze; L. Cooley; H. Felice; A. Ghosh; R. Hafalia; E. Holik; S. Izquierdo Bermudez; P. Fessia; P. Grosclaude; M. Guinchard; M. Juchno; S. Kr
7428854.pdf.jpg2016Dimensional Changes of Nb3Sn Rutherford Cables During Heat TreatmentE. Rochepault; P. Ferracin; G. Ambrosio; M. Anerella; A. Ballarino; A. Bonasia; B. Bordini; D. Cheng; D. R. Dietderich; H. Felice; L. Garcia Fajardo; A. Ghosh; E. F. Holik; S. Izquierdo Bermudez; J. C. Perez; I. Pong; J. Schmalzle; M. Yu
7378911.pdf.jpg2016Hysteresis Losses and Effective J_{\mathrm{c}}(B) Scaling Law for ITER Nb3Sn StrandsE. Seiler; D. Richter; B. Bordini; L. Bottura; D. Bessette; A. Vostner; A. Devred
7433378.pdf.jpg2016Magnetic Measurements and Analysis of the First 11-T Nb3Sn Dipole Models Developed at CERN for HL-LHCL. Fiscarelli; B. Auchmann; S. Izquierdo Bermudez; B. Bordini; O. Dunkel; M. Karppinen; C. Loffler; S. Russenschuck; F. Savary; D. Smekens; G. Willering
7359186.pdf.jpg2016Mechanical Properties and Strain-Induced Filament Degradation of Ex Situ and In Situ MgB2 WiresP. Alknes; M. Hagner; R. Bjoerstad; C. Scheuerlein; B. Bordini; M. Sugano; J. Hudspeth; A. Ballarino
7422690.pdf.jpg2016Quench Protection Studies of the 11-T Nb3Sn Dipole for the LHC UpgradeS. Izquierdo Bermudez; B. Auchmann; H. Bajas; M. Bajko; B. Bordini; L. Bottura; G. Chlachidze; M. Karppinen; J. Rysti; F. Savary; G. Willering; A. V. Zlobin
7430304.pdf.jpg2016Three-Dimensional Analysis of the Porosity in MgB2 Wires Using FIB NanotomographyM. Hagner; J. M. Fritz; P. Alknes; C. Scheuerlein; L. Zielke; S. Vierrath; S. Thiele; B. Bordini; A. Ballarino