مرور بر اساس تاریخ انتشار Auchmann, B

Showing results 1 to 7 of 7
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
20082004 Index IEEE Transactions on MagneticsMar, T-mag; Jul, T-mag; Auchmann, B; Russenschuck, S; Vollinger, C a; Nikolova, N K; Sensitivity, M H Bakr; Hu, Tingshu; May, T-mag; Park, Jin-woo; Ruffert, C; Knappmann, S; Write, H H Gatzen; Mao, Sining; Jan, T-mag; Ueno, K; Taniguchi, S; Induction, T Takagi; Bastos, J P a; Using, N Sadowski
20082004 Index IEEE Transactions on MagneticsMar, T-mag; Jul, T-mag; Auchmann, B; Russenschuck, S; Vollinger, C a; Nikolova, N K; Sensitivity, M H Bakr; Hu, Tingshu; May, T-mag; Park, Jin-woo; Ruffert, C; Knappmann, S; Write, H H Gatzen; Mao, Sining; Jan, T-mag; Ueno, K; Taniguchi, S; Induction, T Takagi; Bastos, J P a; Using, N Sadowski
20082004 Index IEEE Transactions on MagneticsMar, T-mag; Jul, T-mag; Auchmann, B; Russenschuck, S; Vollinger, C a; Nikolova, N K; Sensitivity, M H Bakr; Hu, Tingshu; May, T-mag; Park, Jin-woo; Ruffert, C; Knappmann, S; Write, H H Gatzen; Mao, Sining; Jan, T-mag; Ueno, K; Taniguchi, S; Induction, T Takagi; Bastos, J P a; Using, N Sadowski
2012Comparison between Electromagnetic Models and Magnetic Measurements in the LHC MagnetsHagen, P; Auchmann, B; Todesco, E
AL1972920.pdf.jpg2012Construction of the CERN Fast Cycled Superconducting Dipole Magnet PrototypeBorgnolutti, F; Auchmann, B; Bottura, L; Carra, F; Foffano, G; Faria, J M Gomes De; Kalouguine, O; Kirby, G; Lopez, C; Tommasini, D
AL1972922.pdf.jpg2012Engineering Design and Manufacturing Challenges for a Wide-Aperture , Superconducting Quadrupole MagnetKirby, G A; Auchmann, B; Bielert, E; Durante, M; Fessia, P; Karppinen, M; Lepoittevin, B; Lorin, C; Luzieux, S; Perez, J C; Russenschuck, S; Sahner, T; Segreti, M; Smekens, D
2012The LHC Incident in Sector 3 – 4 : A Simpli fi ed Mechanical Model to Explain the Mechanical DamagesFessia, P; Regis, F; Auchmann, B; Lackner, F