جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://localhost/handle/Ebook/13284
Title: Corporate power, oligopolies, and the crisis of the state /;;
Authors: Suarez-Villa, Luis. ;
Keywords: Corporate governance. ;;Oligopolies. ;;State, The. ;;HD2741 ; .S843 2015 ;;HD2741 ; .S843 2015 ;
Issue Date: 2015
Publisher: SUNY Press,State University of New York Press,
place: Albany :
Series/Report no.: 
Abstract: 
Description: 
Table Of Contents: Introduction -- Oligopolies -- Financialism -- Fundamental split -- Stagnation -- Neo-oligarchy -- Governance derailed. ;
URI: http://46.100.53.162/handle/Ebook/125358
http://46.100.53.162/handle/Ebook/13284
ISBN: 9781438454856 (hardcover : alk. paper) ;
1438454856 (hardcover : alk. paper) ;
Edition: 
Type Of Material: Book
Appears in Collections:اقتصاد

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9781438454856.pdf3.34 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.