Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/8947
Title: Saudamålet i 1981
Publisher: Novus forlag
Description: Artikkelen presenterer språklig variasjon i et talemålsmateriale fra Sauda i 1981. Saudamålet er et industristedtalemål, og artikkelen dokumenterer en endring i tilsynelatende tid, der noen tradisjonelle språktrekk forsvinner, mens andre er bevarte i det nye saudamålet i 1981. En kan også se antydninger til et geografisk spredningsmønster, og finne spor av språklige nyvinninger som ikke ble en del av det nye saudamålet.
publishedVersion
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/8947
More Information: 0800-3076
http://hdl.handle.net/1956/8947
1134349
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Saudamålet i 1981
Publisher: Novus forlag
Description: Artikkelen presenterer språklig variasjon i et talemålsmateriale fra Sauda i 1981. Saudamålet er et industristedtalemål, og artikkelen dokumenterer en endring i tilsynelatende tid, der noen tradisjonelle språktrekk forsvinner, mens andre er bevarte i det nye saudamålet i 1981. En kan også se antydninger til et geografisk spredningsmønster, og finne spor av språklige nyvinninger som ikke ble en del av det nye saudamålet.
publishedVersion
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/8947
More Information: 0800-3076
http://hdl.handle.net/1956/8947
1134349
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Saudamålet i 1981
Publisher: Novus forlag
Description: Artikkelen presenterer språklig variasjon i et talemålsmateriale fra Sauda i 1981. Saudamålet er et industristedtalemål, og artikkelen dokumenterer en endring i tilsynelatende tid, der noen tradisjonelle språktrekk forsvinner, mens andre er bevarte i det nye saudamålet i 1981. En kan også se antydninger til et geografisk spredningsmønster, og finne spor av språklige nyvinninger som ikke ble en del av det nye saudamålet.
publishedVersion
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/8947
More Information: 0800-3076
http://hdl.handle.net/1956/8947
1134349
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.