Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:80/handle/1956/6798
Title: Rekonstruksjon av isbevegelsesretninger basert på flyttblokker, Heidalsmuen (1745 m o.h.), Sel i Oppland
subject: provenance;kvartærgeologi;weichsel;Mastergrad;756199
Publisher: The University of Bergen
Description: En provenancestudie av flyttblokker legger grunnlaget for en rekonstruksjon av isbevegelsesretninger over fjellet Heidalsmuen (1745 m o.h.) i Sel i Oppland. Resultatene viser at to isbevegelsesretninger kan antydes, (I) en retning mot sør angitt av blokker fra kildeområder i nord, (II) en retning mot nord til nordøst angitt ved funn av peridotitt fra Jotundekket. En relativ aldersbestemmelse er mulig ved en sammenligning med løsmasseavsetninger i Sjodalen. Den sørlige isbevegelsen er antatt å være den eldste. Dette er i tråd med den rådende oppfatningen om iskillets migrasjon til en sørøstlig posisjon i sen-weichsel. Heidalsmuen har trolig vært helt dekket av is i periodene da flyttblokkene ble avsatt, ettersom de er funnet hele veien opp til toppen. Dette støtter en kald, lav-erosiv is uten evne til å erodere bort det nåværende blokkhavet som dekker hele toppområdet. Et forvitringsprofil viser at blokkhavet inneholder en stor andel finmateriale, selv om XRD-analyser ikke viser noen spor etter leirmineraler forbundet med forvitring i et varmt klima. Ettersom det kun er undersøkt ett profil, vet vi ikke om resultatene er representativt for fjellet i sin helhet.
Master i Geovitenskap
GEOV399
MAMN-GEOV
URI: http://localhost:80/handle/1956/6798
More Information: http://hdl.handle.net/1956/6798
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Rekonstruksjon av isbevegelsesretninger basert på flyttblokker, Heidalsmuen (1745 m o.h.), Sel i Oppland
subject: provenance;kvartærgeologi;weichsel;Mastergrad;756199
Publisher: The University of Bergen
Description: En provenancestudie av flyttblokker legger grunnlaget for en rekonstruksjon av isbevegelsesretninger over fjellet Heidalsmuen (1745 m o.h.) i Sel i Oppland. Resultatene viser at to isbevegelsesretninger kan antydes, (I) en retning mot sør angitt av blokker fra kildeområder i nord, (II) en retning mot nord til nordøst angitt ved funn av peridotitt fra Jotundekket. En relativ aldersbestemmelse er mulig ved en sammenligning med løsmasseavsetninger i Sjodalen. Den sørlige isbevegelsen er antatt å være den eldste. Dette er i tråd med den rådende oppfatningen om iskillets migrasjon til en sørøstlig posisjon i sen-weichsel. Heidalsmuen har trolig vært helt dekket av is i periodene da flyttblokkene ble avsatt, ettersom de er funnet hele veien opp til toppen. Dette støtter en kald, lav-erosiv is uten evne til å erodere bort det nåværende blokkhavet som dekker hele toppområdet. Et forvitringsprofil viser at blokkhavet inneholder en stor andel finmateriale, selv om XRD-analyser ikke viser noen spor etter leirmineraler forbundet med forvitring i et varmt klima. Ettersom det kun er undersøkt ett profil, vet vi ikke om resultatene er representativt for fjellet i sin helhet.
Master i Geovitenskap
GEOV399
MAMN-GEOV
URI: http://localhost:80/handle/1956/6798
More Information: http://hdl.handle.net/1956/6798
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Rekonstruksjon av isbevegelsesretninger basert på flyttblokker, Heidalsmuen (1745 m o.h.), Sel i Oppland
subject: provenance;kvartærgeologi;weichsel;Mastergrad;756199
Publisher: The University of Bergen
Description: En provenancestudie av flyttblokker legger grunnlaget for en rekonstruksjon av isbevegelsesretninger over fjellet Heidalsmuen (1745 m o.h.) i Sel i Oppland. Resultatene viser at to isbevegelsesretninger kan antydes, (I) en retning mot sør angitt av blokker fra kildeområder i nord, (II) en retning mot nord til nordøst angitt ved funn av peridotitt fra Jotundekket. En relativ aldersbestemmelse er mulig ved en sammenligning med løsmasseavsetninger i Sjodalen. Den sørlige isbevegelsen er antatt å være den eldste. Dette er i tråd med den rådende oppfatningen om iskillets migrasjon til en sørøstlig posisjon i sen-weichsel. Heidalsmuen har trolig vært helt dekket av is i periodene da flyttblokkene ble avsatt, ettersom de er funnet hele veien opp til toppen. Dette støtter en kald, lav-erosiv is uten evne til å erodere bort det nåværende blokkhavet som dekker hele toppområdet. Et forvitringsprofil viser at blokkhavet inneholder en stor andel finmateriale, selv om XRD-analyser ikke viser noen spor etter leirmineraler forbundet med forvitring i et varmt klima. Ettersom det kun er undersøkt ett profil, vet vi ikke om resultatene er representativt for fjellet i sin helhet.
Master i Geovitenskap
GEOV399
MAMN-GEOV
URI: http://localhost:80/handle/1956/6798
More Information: http://hdl.handle.net/1956/6798
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.