جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/6462
عنوان: Time-dependent angular analysis of the decay B0s→J/ψϕ and extraction of ΔΓ s and the CP-violating weak phase ϕ s by ATLAS
کلید واژه ها: Hadron-Hadron Scattering
ناشر: Springer Verlag
توضیحات : There are 2889 authors for this article. Only the six first authors on the by-line and the authors affiliated to the University of Bergen have been given author entries in addition to the Collaboration.
Journal Article
<p>A measurement of B0s→J/ψϕ decay parameters, including the CP -violating weak phase ϕ s and the decay width difference ΔΓ s is reported, using 4.9 fb−1 of integrated luminosity collected in 2011 by the ATLAS detector from LHC pp collisions at a centre-of-mass energy s√=7 TeV. The mean decay width Γ s and the transversity amplitudes |A 0(0)|2 and |A ∥(0)|2 are also measured. The values reported for these parameters are:</p> <p>ϕs=0.22±0.41 (stat.)±0.10 (syst.) rad</p> <p>ΔΓs=0.053±0.021 (stat.)±0.010 (syst.) ps−1</p> <p>Γs=0.677±0.007 (stat.)±0.004 (syst.) ps−1</p> <p>|A0(0)|2=0.528±0.006 (stat.)±0.009 (syst.)</p> <p>|A∥(0)|2=0.220±0.008 (stat.)±0.007 (syst.)</p> <p>where the values quoted for ϕ s and ΔΓ s correspond to the solution compatible with the external measurements to which the strong phase δ ⊥ is constrained and where ΔΓs is constrained to be positive. The fraction of S-wave KK or f 0 contamination through the decays B0s→J/ψK+K−(f0) is measured as well and is found to be consistent with zero. Results for ϕ s and ΔΓ s are also presented as 68%, 90% and 95% likelihood contours, which show agreement with Standard Model expectations.</p>
publishedVersion
آدرس: https://bora.uib.no/handle/1956/6462
شناسه ها: 1029-8479 (essn)
http://hdl.handle.net/1956/6462
1013414
10.1007/jhep12(2012)072
مجموعه(های):Department of Earth Science

پیوست های این کاربرگه
جهت دسترسی به تمام متن روی لینکهای موجود در بخش آدرس کلیک کنید.
عنوان: Time-dependent angular analysis of the decay B0s→J/ψϕ and extraction of ΔΓ s and the CP-violating weak phase ϕ s by ATLAS
کلید واژه ها: Hadron-Hadron Scattering
ناشر: Springer Verlag
توضیحات : There are 2889 authors for this article. Only the six first authors on the by-line and the authors affiliated to the University of Bergen have been given author entries in addition to the Collaboration.
Journal Article
<p>A measurement of B0s→J/ψϕ decay parameters, including the CP -violating weak phase ϕ s and the decay width difference ΔΓ s is reported, using 4.9 fb−1 of integrated luminosity collected in 2011 by the ATLAS detector from LHC pp collisions at a centre-of-mass energy s√=7 TeV. The mean decay width Γ s and the transversity amplitudes |A 0(0)|2 and |A ∥(0)|2 are also measured. The values reported for these parameters are:</p> <p>ϕs=0.22±0.41 (stat.)±0.10 (syst.) rad</p> <p>ΔΓs=0.053±0.021 (stat.)±0.010 (syst.) ps−1</p> <p>Γs=0.677±0.007 (stat.)±0.004 (syst.) ps−1</p> <p>|A0(0)|2=0.528±0.006 (stat.)±0.009 (syst.)</p> <p>|A∥(0)|2=0.220±0.008 (stat.)±0.007 (syst.)</p> <p>where the values quoted for ϕ s and ΔΓ s correspond to the solution compatible with the external measurements to which the strong phase δ ⊥ is constrained and where ΔΓs is constrained to be positive. The fraction of S-wave KK or f 0 contamination through the decays B0s→J/ψK+K−(f0) is measured as well and is found to be consistent with zero. Results for ϕ s and ΔΓ s are also presented as 68%, 90% and 95% likelihood contours, which show agreement with Standard Model expectations.</p>
publishedVersion
آدرس: https://bora.uib.no/handle/1956/6462
شناسه ها: 1029-8479 (essn)
http://hdl.handle.net/1956/6462
1013414
10.1007/jhep12(2012)072
مجموعه(های):Department of Earth Science

پیوست های این کاربرگه
جهت دسترسی به تمام متن روی لینکهای موجود در بخش آدرس کلیک کنید.
عنوان: Time-dependent angular analysis of the decay B0s→J/ψϕ and extraction of ΔΓ s and the CP-violating weak phase ϕ s by ATLAS
کلید واژه ها: Hadron-Hadron Scattering
ناشر: Springer Verlag
توضیحات : There are 2889 authors for this article. Only the six first authors on the by-line and the authors affiliated to the University of Bergen have been given author entries in addition to the Collaboration.
Journal Article
<p>A measurement of B0s→J/ψϕ decay parameters, including the CP -violating weak phase ϕ s and the decay width difference ΔΓ s is reported, using 4.9 fb−1 of integrated luminosity collected in 2011 by the ATLAS detector from LHC pp collisions at a centre-of-mass energy s√=7 TeV. The mean decay width Γ s and the transversity amplitudes |A 0(0)|2 and |A ∥(0)|2 are also measured. The values reported for these parameters are:</p> <p>ϕs=0.22±0.41 (stat.)±0.10 (syst.) rad</p> <p>ΔΓs=0.053±0.021 (stat.)±0.010 (syst.) ps−1</p> <p>Γs=0.677±0.007 (stat.)±0.004 (syst.) ps−1</p> <p>|A0(0)|2=0.528±0.006 (stat.)±0.009 (syst.)</p> <p>|A∥(0)|2=0.220±0.008 (stat.)±0.007 (syst.)</p> <p>where the values quoted for ϕ s and ΔΓ s correspond to the solution compatible with the external measurements to which the strong phase δ ⊥ is constrained and where ΔΓs is constrained to be positive. The fraction of S-wave KK or f 0 contamination through the decays B0s→J/ψK+K−(f0) is measured as well and is found to be consistent with zero. Results for ϕ s and ΔΓ s are also presented as 68%, 90% and 95% likelihood contours, which show agreement with Standard Model expectations.</p>
publishedVersion
آدرس: https://bora.uib.no/handle/1956/6462
شناسه ها: 1029-8479 (essn)
http://hdl.handle.net/1956/6462
1013414
10.1007/jhep12(2012)072
مجموعه(های):Department of Earth Science

پیوست های این کاربرگه
جهت دسترسی به تمام متن روی لینکهای موجود در بخش آدرس کلیک کنید.