Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/5817
Title: "It's All in de Tale": Politics of Narration in Joel Chandler Harris and Charles W. Chesnutt
subject: Politics of Narration, Chesnutt, Harris, conjure;VDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::English literature: 043;Mastergrad;711124
Publisher: The University of Bergen
Description: Joel Chandler Harris' and Charles W. Chesnutt's narrative politics in Uncle Remus: His Songs and His Sayings (1880) and The Conjure Woman (1889) is explored in this thesis. Although the authors have been treated comparatively by critics previously, their politics of narration needs to be explored further in a way which respects and includes elements and terms from the African American tradition. An engagement with the traditional beliefs in a comparative study opens the door for new interpretations both in and on the African Americans' own terms. A critical literary approach of this kind detects the texts' own engagement and meeting with the African American orality, character and tradition, which in turn makes it possible to assess political correctness or the possible lack thereof.
Joel Chandler Harris og Charles W. Chesnutt formidler og utforsker afroamerikansk muntlig fortellertradisjon og andre deler av den afroamerikanske folketradisjonen i sine tekstsamlinger Uncle Remus: His Songs and His Sayings (1880) og The Conjure Woman (1889). Måten historiene blir fortalt på, og sammenhengen de settes inn i, avslører holdninger og etnisk- og kulturpolitiske standpunkt, og fungerer som vindu til generelle samfunnsholdninger og kulturfordommer i forfatternes samtid. Strukturen av samlingen og (gjen-)fortellingen av historiene er hovedfokuset i denne oppgaven, og de hensynene som tekstene viser i forhold til forskjellige grupper lesere og kravene fra forlagene blir vurdert i sammenheng med politikken som teksttaktikken avslører. Fortellingene blir analysert med hensyn til tekstpolitikken, og forfatternes intensjoner blir vurdert opp i mot det som tekstene kommuniserer. Tekstsamlingenes videreføring av de afroamerikanske folkeelementene samt deres tilnærming til folketradisjonen utforskes i dette studiet. Tradisjonelle ideer og termer fra afroamerikansk folkekultur blir inkorporert i tolkningen for å tilnærme afroamerikansk materiale med deres egen terminologi, og for å vurdere forfatternes egen inkorporering av tradisjonell tro, karakter og terminologi og dermed være i stand til å avdekke eventuell politisk ukorrekthet.
Master i Engelsk
ENG350
MAHF-ENG
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/5817
More Information: http://hdl.handle.net/1956/5817
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: "It's All in de Tale": Politics of Narration in Joel Chandler Harris and Charles W. Chesnutt
subject: Politics of Narration, Chesnutt, Harris, conjure;VDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::English literature: 043;Mastergrad;711124
Publisher: The University of Bergen
Description: Joel Chandler Harris' and Charles W. Chesnutt's narrative politics in Uncle Remus: His Songs and His Sayings (1880) and The Conjure Woman (1889) is explored in this thesis. Although the authors have been treated comparatively by critics previously, their politics of narration needs to be explored further in a way which respects and includes elements and terms from the African American tradition. An engagement with the traditional beliefs in a comparative study opens the door for new interpretations both in and on the African Americans' own terms. A critical literary approach of this kind detects the texts' own engagement and meeting with the African American orality, character and tradition, which in turn makes it possible to assess political correctness or the possible lack thereof.
Joel Chandler Harris og Charles W. Chesnutt formidler og utforsker afroamerikansk muntlig fortellertradisjon og andre deler av den afroamerikanske folketradisjonen i sine tekstsamlinger Uncle Remus: His Songs and His Sayings (1880) og The Conjure Woman (1889). Måten historiene blir fortalt på, og sammenhengen de settes inn i, avslører holdninger og etnisk- og kulturpolitiske standpunkt, og fungerer som vindu til generelle samfunnsholdninger og kulturfordommer i forfatternes samtid. Strukturen av samlingen og (gjen-)fortellingen av historiene er hovedfokuset i denne oppgaven, og de hensynene som tekstene viser i forhold til forskjellige grupper lesere og kravene fra forlagene blir vurdert i sammenheng med politikken som teksttaktikken avslører. Fortellingene blir analysert med hensyn til tekstpolitikken, og forfatternes intensjoner blir vurdert opp i mot det som tekstene kommuniserer. Tekstsamlingenes videreføring av de afroamerikanske folkeelementene samt deres tilnærming til folketradisjonen utforskes i dette studiet. Tradisjonelle ideer og termer fra afroamerikansk folkekultur blir inkorporert i tolkningen for å tilnærme afroamerikansk materiale med deres egen terminologi, og for å vurdere forfatternes egen inkorporering av tradisjonell tro, karakter og terminologi og dermed være i stand til å avdekke eventuell politisk ukorrekthet.
Master i Engelsk
ENG350
MAHF-ENG
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/5817
More Information: http://hdl.handle.net/1956/5817
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: "It's All in de Tale": Politics of Narration in Joel Chandler Harris and Charles W. Chesnutt
subject: Politics of Narration, Chesnutt, Harris, conjure;VDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::English literature: 043;Mastergrad;711124
Publisher: The University of Bergen
Description: Joel Chandler Harris' and Charles W. Chesnutt's narrative politics in Uncle Remus: His Songs and His Sayings (1880) and The Conjure Woman (1889) is explored in this thesis. Although the authors have been treated comparatively by critics previously, their politics of narration needs to be explored further in a way which respects and includes elements and terms from the African American tradition. An engagement with the traditional beliefs in a comparative study opens the door for new interpretations both in and on the African Americans' own terms. A critical literary approach of this kind detects the texts' own engagement and meeting with the African American orality, character and tradition, which in turn makes it possible to assess political correctness or the possible lack thereof.
Joel Chandler Harris og Charles W. Chesnutt formidler og utforsker afroamerikansk muntlig fortellertradisjon og andre deler av den afroamerikanske folketradisjonen i sine tekstsamlinger Uncle Remus: His Songs and His Sayings (1880) og The Conjure Woman (1889). Måten historiene blir fortalt på, og sammenhengen de settes inn i, avslører holdninger og etnisk- og kulturpolitiske standpunkt, og fungerer som vindu til generelle samfunnsholdninger og kulturfordommer i forfatternes samtid. Strukturen av samlingen og (gjen-)fortellingen av historiene er hovedfokuset i denne oppgaven, og de hensynene som tekstene viser i forhold til forskjellige grupper lesere og kravene fra forlagene blir vurdert i sammenheng med politikken som teksttaktikken avslører. Fortellingene blir analysert med hensyn til tekstpolitikken, og forfatternes intensjoner blir vurdert opp i mot det som tekstene kommuniserer. Tekstsamlingenes videreføring av de afroamerikanske folkeelementene samt deres tilnærming til folketradisjonen utforskes i dette studiet. Tradisjonelle ideer og termer fra afroamerikansk folkekultur blir inkorporert i tolkningen for å tilnærme afroamerikansk materiale med deres egen terminologi, og for å vurdere forfatternes egen inkorporering av tradisjonell tro, karakter og terminologi og dermed være i stand til å avdekke eventuell politisk ukorrekthet.
Master i Engelsk
ENG350
MAHF-ENG
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/5817
More Information: http://hdl.handle.net/1956/5817
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.