Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/5147
Title: Sedimentologi og sandkroppgeometri av Hollendardalenformasjonen, Nordenskiöld Land, Spitsbergen
subject: Hollendardalenformasjonen;Sentralbassenget;Sandkroppgeometri;Mastergrad;756199
Publisher: The University of Bergen
Description: Hollendardalenformasjonen (senpaleocen) er første sandsteinsenhet som bygger seg ut fra den vestlige marginen av Sentralbassenget på Svalbard og markerer slik et skille fra et østlig til et vestlig kildeområde under innfyllingen av Sentralbassenget. Hollendardalenformasjonen er derfor viktig for forståelsen av utviklingen til Sentralbassenget og det tilgrensede folde- og skyvebelte. På tross av dette er det begrenset med arbeid som tidligere er utført på Hollendardalenformasjonen. Dette studiet presenterer nye sedimentologiske data fra et vest-østgående transekt over Nordenskiöld Land, Spitsbergen. Dataene er hentet fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani sine borekjerner samt feltarbeid gjennomført over to feltsesonger. På bakgrunn av disse dataene er Hollendardalen-formasjonen og det tilhørende, underliggende Marstranderbreenleddet delt inn i fem faciesassosiasjoner som er bygget opp av 18 genetisk relaterte facies. Hver av de fem faciesassosiasjonene representerer et bestemt avsetningsmiljø, med forskjellige avsetningsmekanismer og prosesser: Faciesassosiasjon 1 (prodelta), Faciesassosiasjon 2 (deltafront), Faciesassosiasjon 3 (deltamunning), Faciesassosiasjon 4 (deltaslette) og Faciesassosiasjon 5 (transgressiv erosjons). På grunnlag av de sedimentologiske dataene er Hollendardalenformasjonen tolket til å representere et bølge- og tidevannspåvirket fluvialt delta. Korrelasjonspaneler som er satt sammen fra de litologiske loggene viser at Hollendardalen-formasjonen består av to oppovergrunnende parasekvenser som i hovedsak har bygget seg ut mot sørøst. Samtidig viser de nye dataene at en nordøstlig sedimentkilde kan ha vært aktiv på samme tid som sedimentene bygget seg ut fra nordvest. Korrelasjonspanelene sammen med paleostrømsdata peker også mot at Sentralbassenget, under avsettelsen av Hollendardalenformasjonen og Marstranderbreenleddet, hadde en nordøst-sørvest orientert kystlinje langs den vestlige marginen og en nordvest-sørøst orientert kystlinje langs den østlige marginen av bassenget. Videre støtter dette studiet tidligere paleoklimatiske antagelser om at Hollendardalenformasjonen og Marstranderbreenleddet er avsatt under relativt mildt klima, men at vintertemperaturer i flere perioder har vært under frysepunktet. Studiet er utført i nært samarbeid med masterstudent Christian Sætre, Universitetet i Oslo.
Master i Geovitenskap
GEOV399
MAMN-GEOV
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/5147
More Information: http://hdl.handle.net/1956/5147
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Sedimentologi og sandkroppgeometri av Hollendardalenformasjonen, Nordenskiöld Land, Spitsbergen
subject: Hollendardalenformasjonen;Sentralbassenget;Sandkroppgeometri;Mastergrad;756199
Publisher: The University of Bergen
Description: Hollendardalenformasjonen (senpaleocen) er første sandsteinsenhet som bygger seg ut fra den vestlige marginen av Sentralbassenget på Svalbard og markerer slik et skille fra et østlig til et vestlig kildeområde under innfyllingen av Sentralbassenget. Hollendardalenformasjonen er derfor viktig for forståelsen av utviklingen til Sentralbassenget og det tilgrensede folde- og skyvebelte. På tross av dette er det begrenset med arbeid som tidligere er utført på Hollendardalenformasjonen. Dette studiet presenterer nye sedimentologiske data fra et vest-østgående transekt over Nordenskiöld Land, Spitsbergen. Dataene er hentet fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani sine borekjerner samt feltarbeid gjennomført over to feltsesonger. På bakgrunn av disse dataene er Hollendardalen-formasjonen og det tilhørende, underliggende Marstranderbreenleddet delt inn i fem faciesassosiasjoner som er bygget opp av 18 genetisk relaterte facies. Hver av de fem faciesassosiasjonene representerer et bestemt avsetningsmiljø, med forskjellige avsetningsmekanismer og prosesser: Faciesassosiasjon 1 (prodelta), Faciesassosiasjon 2 (deltafront), Faciesassosiasjon 3 (deltamunning), Faciesassosiasjon 4 (deltaslette) og Faciesassosiasjon 5 (transgressiv erosjons). På grunnlag av de sedimentologiske dataene er Hollendardalenformasjonen tolket til å representere et bølge- og tidevannspåvirket fluvialt delta. Korrelasjonspaneler som er satt sammen fra de litologiske loggene viser at Hollendardalen-formasjonen består av to oppovergrunnende parasekvenser som i hovedsak har bygget seg ut mot sørøst. Samtidig viser de nye dataene at en nordøstlig sedimentkilde kan ha vært aktiv på samme tid som sedimentene bygget seg ut fra nordvest. Korrelasjonspanelene sammen med paleostrømsdata peker også mot at Sentralbassenget, under avsettelsen av Hollendardalenformasjonen og Marstranderbreenleddet, hadde en nordøst-sørvest orientert kystlinje langs den vestlige marginen og en nordvest-sørøst orientert kystlinje langs den østlige marginen av bassenget. Videre støtter dette studiet tidligere paleoklimatiske antagelser om at Hollendardalenformasjonen og Marstranderbreenleddet er avsatt under relativt mildt klima, men at vintertemperaturer i flere perioder har vært under frysepunktet. Studiet er utført i nært samarbeid med masterstudent Christian Sætre, Universitetet i Oslo.
Master i Geovitenskap
GEOV399
MAMN-GEOV
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/5147
More Information: http://hdl.handle.net/1956/5147
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Sedimentologi og sandkroppgeometri av Hollendardalenformasjonen, Nordenskiöld Land, Spitsbergen
subject: Hollendardalenformasjonen;Sentralbassenget;Sandkroppgeometri;Mastergrad;756199
Publisher: The University of Bergen
Description: Hollendardalenformasjonen (senpaleocen) er første sandsteinsenhet som bygger seg ut fra den vestlige marginen av Sentralbassenget på Svalbard og markerer slik et skille fra et østlig til et vestlig kildeområde under innfyllingen av Sentralbassenget. Hollendardalenformasjonen er derfor viktig for forståelsen av utviklingen til Sentralbassenget og det tilgrensede folde- og skyvebelte. På tross av dette er det begrenset med arbeid som tidligere er utført på Hollendardalenformasjonen. Dette studiet presenterer nye sedimentologiske data fra et vest-østgående transekt over Nordenskiöld Land, Spitsbergen. Dataene er hentet fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani sine borekjerner samt feltarbeid gjennomført over to feltsesonger. På bakgrunn av disse dataene er Hollendardalen-formasjonen og det tilhørende, underliggende Marstranderbreenleddet delt inn i fem faciesassosiasjoner som er bygget opp av 18 genetisk relaterte facies. Hver av de fem faciesassosiasjonene representerer et bestemt avsetningsmiljø, med forskjellige avsetningsmekanismer og prosesser: Faciesassosiasjon 1 (prodelta), Faciesassosiasjon 2 (deltafront), Faciesassosiasjon 3 (deltamunning), Faciesassosiasjon 4 (deltaslette) og Faciesassosiasjon 5 (transgressiv erosjons). På grunnlag av de sedimentologiske dataene er Hollendardalenformasjonen tolket til å representere et bølge- og tidevannspåvirket fluvialt delta. Korrelasjonspaneler som er satt sammen fra de litologiske loggene viser at Hollendardalen-formasjonen består av to oppovergrunnende parasekvenser som i hovedsak har bygget seg ut mot sørøst. Samtidig viser de nye dataene at en nordøstlig sedimentkilde kan ha vært aktiv på samme tid som sedimentene bygget seg ut fra nordvest. Korrelasjonspanelene sammen med paleostrømsdata peker også mot at Sentralbassenget, under avsettelsen av Hollendardalenformasjonen og Marstranderbreenleddet, hadde en nordøst-sørvest orientert kystlinje langs den vestlige marginen og en nordvest-sørøst orientert kystlinje langs den østlige marginen av bassenget. Videre støtter dette studiet tidligere paleoklimatiske antagelser om at Hollendardalenformasjonen og Marstranderbreenleddet er avsatt under relativt mildt klima, men at vintertemperaturer i flere perioder har vært under frysepunktet. Studiet er utført i nært samarbeid med masterstudent Christian Sætre, Universitetet i Oslo.
Master i Geovitenskap
GEOV399
MAMN-GEOV
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/5147
More Information: http://hdl.handle.net/1956/5147
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.