Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/4853
Title: Literary Monsters: body, form, and spectacle in Victorian fiction
subject: Dracula;Green Tea;The Picture of Dorian Gray;Monstrosity;Victorian fiction;Monster;Oscar Wilde;Le Fanu;Bram Stoker;VDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::English literature: 043;Mastergrad;711124
Publisher: The University of Bergen
Description: The works that will be inspected in this thesis are Joseph Sheridan Le Fanu's Green Tea" (1869), Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray (1891) and Bram Stoker's Dracula (1897). These narratives are all about monsters, but in many ways they differ in how they deal with this matter: I will focus on how each one of them approaches monstrosity and how they diverge in their perspectives. In doing so, I will to a large degree focus on the following three issues: (a) the appearance and significance of the monstrous body, (b) how text or narrative form interrelates with monstrosity, and (c) the presence and effect of violent spectacles in the fiction.
Master i Engelsk
Denne oppgaven tar for seg framstillingen av monstrositet i Sheridan Le Fanus "Green Tea," Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray og Bram Stokers Dracula. Jeg har spesielt lagt vekt på hvordan det monstrøse uttrykkes gjennom monsterets kropp, fortellingenes form og i fremstillinger av episoder som har potensial til å skape overveldende visuelle inntrykk (for leserens indre øye). Det første kapitlet handler i stor grad om hvordan den fysiske manifestasjonen av den onde ånden i "Green Tea" kan tolkes i forhold til en sosial og historisk kontekst, og i tillegg om hvilke litterære virkemidler som er tatt i bruk for å skape en atmosfære av spenning i teksten. Andre kapittel handler om The Picture of Dorian Gray. Denne romanen har mange eksplisitte referanses til monstrositet, og i noen av disse tilfellene brukes begrepet på en uvanlig måte. Derfor har jeg forsøkt å tolke disse passasjene. I det tredje kapitlet undersøker jeg hvordan Draculas kropp er sammensatt av forskjellige elementer som kan betegnes som menneskelige, dyriske og overmenneskelige. Jeg ser også på hvordan romanens fremstilling av spesielt voldelige episoder.
ENG350
MAHF-ENG
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/4853
More Information: http://hdl.handle.net/1956/4853
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Literary Monsters: body, form, and spectacle in Victorian fiction
subject: Dracula;Green Tea;The Picture of Dorian Gray;Monstrosity;Victorian fiction;Monster;Oscar Wilde;Le Fanu;Bram Stoker;VDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::English literature: 043;Mastergrad;711124
Publisher: The University of Bergen
Description: The works that will be inspected in this thesis are Joseph Sheridan Le Fanu's Green Tea" (1869), Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray (1891) and Bram Stoker's Dracula (1897). These narratives are all about monsters, but in many ways they differ in how they deal with this matter: I will focus on how each one of them approaches monstrosity and how they diverge in their perspectives. In doing so, I will to a large degree focus on the following three issues: (a) the appearance and significance of the monstrous body, (b) how text or narrative form interrelates with monstrosity, and (c) the presence and effect of violent spectacles in the fiction.
Master i Engelsk
Denne oppgaven tar for seg framstillingen av monstrositet i Sheridan Le Fanus "Green Tea," Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray og Bram Stokers Dracula. Jeg har spesielt lagt vekt på hvordan det monstrøse uttrykkes gjennom monsterets kropp, fortellingenes form og i fremstillinger av episoder som har potensial til å skape overveldende visuelle inntrykk (for leserens indre øye). Det første kapitlet handler i stor grad om hvordan den fysiske manifestasjonen av den onde ånden i "Green Tea" kan tolkes i forhold til en sosial og historisk kontekst, og i tillegg om hvilke litterære virkemidler som er tatt i bruk for å skape en atmosfære av spenning i teksten. Andre kapittel handler om The Picture of Dorian Gray. Denne romanen har mange eksplisitte referanses til monstrositet, og i noen av disse tilfellene brukes begrepet på en uvanlig måte. Derfor har jeg forsøkt å tolke disse passasjene. I det tredje kapitlet undersøker jeg hvordan Draculas kropp er sammensatt av forskjellige elementer som kan betegnes som menneskelige, dyriske og overmenneskelige. Jeg ser også på hvordan romanens fremstilling av spesielt voldelige episoder.
ENG350
MAHF-ENG
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/4853
More Information: http://hdl.handle.net/1956/4853
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Literary Monsters: body, form, and spectacle in Victorian fiction
subject: Dracula;Green Tea;The Picture of Dorian Gray;Monstrosity;Victorian fiction;Monster;Oscar Wilde;Le Fanu;Bram Stoker;VDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::English literature: 043;Mastergrad;711124
Publisher: The University of Bergen
Description: The works that will be inspected in this thesis are Joseph Sheridan Le Fanu's Green Tea" (1869), Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray (1891) and Bram Stoker's Dracula (1897). These narratives are all about monsters, but in many ways they differ in how they deal with this matter: I will focus on how each one of them approaches monstrosity and how they diverge in their perspectives. In doing so, I will to a large degree focus on the following three issues: (a) the appearance and significance of the monstrous body, (b) how text or narrative form interrelates with monstrosity, and (c) the presence and effect of violent spectacles in the fiction.
Master i Engelsk
Denne oppgaven tar for seg framstillingen av monstrositet i Sheridan Le Fanus "Green Tea," Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray og Bram Stokers Dracula. Jeg har spesielt lagt vekt på hvordan det monstrøse uttrykkes gjennom monsterets kropp, fortellingenes form og i fremstillinger av episoder som har potensial til å skape overveldende visuelle inntrykk (for leserens indre øye). Det første kapitlet handler i stor grad om hvordan den fysiske manifestasjonen av den onde ånden i "Green Tea" kan tolkes i forhold til en sosial og historisk kontekst, og i tillegg om hvilke litterære virkemidler som er tatt i bruk for å skape en atmosfære av spenning i teksten. Andre kapittel handler om The Picture of Dorian Gray. Denne romanen har mange eksplisitte referanses til monstrositet, og i noen av disse tilfellene brukes begrepet på en uvanlig måte. Derfor har jeg forsøkt å tolke disse passasjene. I det tredje kapitlet undersøker jeg hvordan Draculas kropp er sammensatt av forskjellige elementer som kan betegnes som menneskelige, dyriske og overmenneskelige. Jeg ser også på hvordan romanens fremstilling av spesielt voldelige episoder.
ENG350
MAHF-ENG
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/4853
More Information: http://hdl.handle.net/1956/4853
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.