Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/4442
Title: Norsk andrespråkskorpus (ASK) - design og metodiske forutsetninger
subject: Elektroniske innlærerkorpus;Sammenligningsfella;Feilkoding;Innlærerspråk;Andrespråksforskning;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Anvendt språkvitenskap: 012
Publisher: Novus forlag
Description: Artikkelen gir en presentasjon av Norsk andrespråkskorpus (ASK) – et nytt elektronisk innlærerkorpus som er utviklet ved Universitetet i Bergen. Korpuset inneholder personopplysninger om og tekster skrevet av kandidater som har gått opp til to ulike tester i norsk: Språkprøven i norsk for voksne innvandrere og Test i norsk – høyere nivå. Artikkelens hovedhensikt er å diskutere bruk av feilkoder i korpuset, og hvorvidt bruk av feilkoder i seg selv betyr at en havner i ”sammenlikningsfella”, som Bley-Vroman (1983) advarer mot i artikkelen ”The Comparative Fallacy”, altså at vår behandling av språkdataene skjer på målspråkets premisser og dermed undergraver mellomspråk som egne, selvstendige språksystem. I artikkelen argumenteres det for at feilkoding slik det er gjort i ASK, må betraktes som en teorinøytral beskrivelse, en metodisk forutsetning for en teoretisk basert analyse av mellomspråk. ’Anklagen’ om å havne i sammenlikningsfella, et angrep som gjerne blir rettet mot klassisk feilanalyse eller enhver annen befatning med feil, har sitt utspring i at en ikke skiller klart nok mellom metode og teori i andrespråksforskningen.
Peer reviewed
publishedVersion
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/4442
More Information: NOA - Norsk som andrespråk 25(1): 52-81
0801-3284
http://hdl.handle.net/1956/4442
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Norsk andrespråkskorpus (ASK) - design og metodiske forutsetninger
subject: Elektroniske innlærerkorpus;Sammenligningsfella;Feilkoding;Innlærerspråk;Andrespråksforskning;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Anvendt språkvitenskap: 012
Publisher: Novus forlag
Description: Artikkelen gir en presentasjon av Norsk andrespråkskorpus (ASK) – et nytt elektronisk innlærerkorpus som er utviklet ved Universitetet i Bergen. Korpuset inneholder personopplysninger om og tekster skrevet av kandidater som har gått opp til to ulike tester i norsk: Språkprøven i norsk for voksne innvandrere og Test i norsk – høyere nivå. Artikkelens hovedhensikt er å diskutere bruk av feilkoder i korpuset, og hvorvidt bruk av feilkoder i seg selv betyr at en havner i ”sammenlikningsfella”, som Bley-Vroman (1983) advarer mot i artikkelen ”The Comparative Fallacy”, altså at vår behandling av språkdataene skjer på målspråkets premisser og dermed undergraver mellomspråk som egne, selvstendige språksystem. I artikkelen argumenteres det for at feilkoding slik det er gjort i ASK, må betraktes som en teorinøytral beskrivelse, en metodisk forutsetning for en teoretisk basert analyse av mellomspråk. ’Anklagen’ om å havne i sammenlikningsfella, et angrep som gjerne blir rettet mot klassisk feilanalyse eller enhver annen befatning med feil, har sitt utspring i at en ikke skiller klart nok mellom metode og teori i andrespråksforskningen.
Peer reviewed
publishedVersion
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/4442
More Information: NOA - Norsk som andrespråk 25(1): 52-81
0801-3284
http://hdl.handle.net/1956/4442
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Norsk andrespråkskorpus (ASK) - design og metodiske forutsetninger
subject: Elektroniske innlærerkorpus;Sammenligningsfella;Feilkoding;Innlærerspråk;Andrespråksforskning;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Anvendt språkvitenskap: 012
Publisher: Novus forlag
Description: Artikkelen gir en presentasjon av Norsk andrespråkskorpus (ASK) – et nytt elektronisk innlærerkorpus som er utviklet ved Universitetet i Bergen. Korpuset inneholder personopplysninger om og tekster skrevet av kandidater som har gått opp til to ulike tester i norsk: Språkprøven i norsk for voksne innvandrere og Test i norsk – høyere nivå. Artikkelens hovedhensikt er å diskutere bruk av feilkoder i korpuset, og hvorvidt bruk av feilkoder i seg selv betyr at en havner i ”sammenlikningsfella”, som Bley-Vroman (1983) advarer mot i artikkelen ”The Comparative Fallacy”, altså at vår behandling av språkdataene skjer på målspråkets premisser og dermed undergraver mellomspråk som egne, selvstendige språksystem. I artikkelen argumenteres det for at feilkoding slik det er gjort i ASK, må betraktes som en teorinøytral beskrivelse, en metodisk forutsetning for en teoretisk basert analyse av mellomspråk. ’Anklagen’ om å havne i sammenlikningsfella, et angrep som gjerne blir rettet mot klassisk feilanalyse eller enhver annen befatning med feil, har sitt utspring i at en ikke skiller klart nok mellom metode og teori i andrespråksforskningen.
Peer reviewed
publishedVersion
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/4442
More Information: NOA - Norsk som andrespråk 25(1): 52-81
0801-3284
http://hdl.handle.net/1956/4442
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.