Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/3572
Title: Adaptive transdure basert på tidsreversering. Målinger på en 5x5 array prototype
subject: Adaptive transdure;Tidsreversering;VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Fysikk: 430;VDP::Teknologi: 500;Mastergrad;752199
Publisher: The University of Bergen
Description: Utvikling av adaptiv transduserarray som er ment for tidsreverserende bruk på en olje/gass-separator. Prinsippet består i styring av en transduser oppdelt i små ankeltceller (array). Hver celle styres av sin egen elektronikk, og kan fungere som både sender og mottaker. Ved å andvende Huygens prinsipp kan et lydsignal formes i etter ønske (ved visse begrensninger). F.eks kan det registreres et ekko fra en gjenstand(ved å bare aktviere en celle som sender), og deretter sende det tilbake tidsreversert fra alle cellene. Den utsendte lydpulsen vil da fokusere på gjenstanden.
Master i Hydroakustikk
PHYSHYDAKU
MAMN-FYHYD
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/3572
More Information: http://hdl.handle.net/1956/3572
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Adaptive transdure basert på tidsreversering. Målinger på en 5x5 array prototype
subject: Adaptive transdure;Tidsreversering;VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Fysikk: 430;VDP::Teknologi: 500;Mastergrad;752199
Publisher: The University of Bergen
Description: Utvikling av adaptiv transduserarray som er ment for tidsreverserende bruk på en olje/gass-separator. Prinsippet består i styring av en transduser oppdelt i små ankeltceller (array). Hver celle styres av sin egen elektronikk, og kan fungere som både sender og mottaker. Ved å andvende Huygens prinsipp kan et lydsignal formes i etter ønske (ved visse begrensninger). F.eks kan det registreres et ekko fra en gjenstand(ved å bare aktviere en celle som sender), og deretter sende det tilbake tidsreversert fra alle cellene. Den utsendte lydpulsen vil da fokusere på gjenstanden.
Master i Hydroakustikk
PHYSHYDAKU
MAMN-FYHYD
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/3572
More Information: http://hdl.handle.net/1956/3572
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Adaptive transdure basert på tidsreversering. Målinger på en 5x5 array prototype
subject: Adaptive transdure;Tidsreversering;VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Fysikk: 430;VDP::Teknologi: 500;Mastergrad;752199
Publisher: The University of Bergen
Description: Utvikling av adaptiv transduserarray som er ment for tidsreverserende bruk på en olje/gass-separator. Prinsippet består i styring av en transduser oppdelt i små ankeltceller (array). Hver celle styres av sin egen elektronikk, og kan fungere som både sender og mottaker. Ved å andvende Huygens prinsipp kan et lydsignal formes i etter ønske (ved visse begrensninger). F.eks kan det registreres et ekko fra en gjenstand(ved å bare aktviere en celle som sender), og deretter sende det tilbake tidsreversert fra alle cellene. Den utsendte lydpulsen vil da fokusere på gjenstanden.
Master i Hydroakustikk
PHYSHYDAKU
MAMN-FYHYD
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/3572
More Information: http://hdl.handle.net/1956/3572
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.