Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:80/handle/1956/3427
Title: Simulering og analys av 3-fase strømningseksperimenter
subject: Steady-state;3-fase;Stabil tilstand;Kapillartrykk;Hysterese;Kjerneanalyse;VDP::Teknologi: 500::Berg? og petroleumsfag: 510;Mastergrad;759906
Publisher: The University of Bergen
Description: Formålet med denne oppgaven var å analysere og simulere strømningseksperimenter med 2 og 3 faser. Størsteparten av oppgaven dreide seg om å historietilpasse eksperimentene ved å endre relativ permeabilitetskurver og simulere med og uten kapillartrykk. Dette for undersøke effekten av kapillartrykk i simuleringer i to og tre faser. Simuleringene viste høy effekt av kapillartrykk ved historietilpasningen av eksperimentene med to faser, men overraskende liten effekt i simuleringene av eksperimentene med tre faser. Årsaken til den lave effekten av kapillartrykk i simuleringene i tre faser ble ikke konkludert, men det ble drøftet i diskusjonen. Simuleringene avdekket også et problem ved å simulere eksperimenter med injeksjon ved stabil tilstand. Verken Eclipse eller Coreflow gav tilfredsstillende resultater i transient-periodene mellom hvert punkt for stabil tilstand.
Master i Petroleumsteknologi - Reservoarfysikk
PETRRESFYS
MAMN-PETFY
URI: http://localhost:80/handle/1956/3427
More Information: http://hdl.handle.net/1956/3427
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Simulering og analys av 3-fase strømningseksperimenter
subject: Steady-state;3-fase;Stabil tilstand;Kapillartrykk;Hysterese;Kjerneanalyse;VDP::Teknologi: 500::Berg? og petroleumsfag: 510;Mastergrad;759906
Publisher: The University of Bergen
Description: Formålet med denne oppgaven var å analysere og simulere strømningseksperimenter med 2 og 3 faser. Størsteparten av oppgaven dreide seg om å historietilpasse eksperimentene ved å endre relativ permeabilitetskurver og simulere med og uten kapillartrykk. Dette for undersøke effekten av kapillartrykk i simuleringer i to og tre faser. Simuleringene viste høy effekt av kapillartrykk ved historietilpasningen av eksperimentene med to faser, men overraskende liten effekt i simuleringene av eksperimentene med tre faser. Årsaken til den lave effekten av kapillartrykk i simuleringene i tre faser ble ikke konkludert, men det ble drøftet i diskusjonen. Simuleringene avdekket også et problem ved å simulere eksperimenter med injeksjon ved stabil tilstand. Verken Eclipse eller Coreflow gav tilfredsstillende resultater i transient-periodene mellom hvert punkt for stabil tilstand.
Master i Petroleumsteknologi - Reservoarfysikk
PETRRESFYS
MAMN-PETFY
URI: http://localhost:80/handle/1956/3427
More Information: http://hdl.handle.net/1956/3427
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Simulering og analys av 3-fase strømningseksperimenter
subject: Steady-state;3-fase;Stabil tilstand;Kapillartrykk;Hysterese;Kjerneanalyse;VDP::Teknologi: 500::Berg? og petroleumsfag: 510;Mastergrad;759906
Publisher: The University of Bergen
Description: Formålet med denne oppgaven var å analysere og simulere strømningseksperimenter med 2 og 3 faser. Størsteparten av oppgaven dreide seg om å historietilpasse eksperimentene ved å endre relativ permeabilitetskurver og simulere med og uten kapillartrykk. Dette for undersøke effekten av kapillartrykk i simuleringer i to og tre faser. Simuleringene viste høy effekt av kapillartrykk ved historietilpasningen av eksperimentene med to faser, men overraskende liten effekt i simuleringene av eksperimentene med tre faser. Årsaken til den lave effekten av kapillartrykk i simuleringene i tre faser ble ikke konkludert, men det ble drøftet i diskusjonen. Simuleringene avdekket også et problem ved å simulere eksperimenter med injeksjon ved stabil tilstand. Verken Eclipse eller Coreflow gav tilfredsstillende resultater i transient-periodene mellom hvert punkt for stabil tilstand.
Master i Petroleumsteknologi - Reservoarfysikk
PETRRESFYS
MAMN-PETFY
URI: http://localhost:80/handle/1956/3427
More Information: http://hdl.handle.net/1956/3427
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.