Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:80/handle/1956/3285
Title: Inversjon i norsk innlærerspråk. En undersøkelse av variasjonsmønstre i skrevne tekster.
subject: Norsk som andrespråk;Subjekt/verb-inversjon;Mellomspråksvariasjon;Andrespråkslæring;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Anvendt språkvitenskap: 012
Publisher: Novus Forlag
Description: Peer reviewed
URI: http://localhost:80/handle/1956/3285
More Information: 0801-3284
http://hdl.handle.net/1956/3285
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Inversjon i norsk innlærerspråk. En undersøkelse av variasjonsmønstre i skrevne tekster.
subject: Norsk som andrespråk;Subjekt/verb-inversjon;Mellomspråksvariasjon;Andrespråkslæring;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Anvendt språkvitenskap: 012
Publisher: Novus Forlag
Description: Peer reviewed
URI: http://localhost:80/handle/1956/3285
More Information: 0801-3284
http://hdl.handle.net/1956/3285
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Inversjon i norsk innlærerspråk. En undersøkelse av variasjonsmønstre i skrevne tekster.
subject: Norsk som andrespråk;Subjekt/verb-inversjon;Mellomspråksvariasjon;Andrespråkslæring;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Anvendt språkvitenskap: 012
Publisher: Novus Forlag
Description: Peer reviewed
URI: http://localhost:80/handle/1956/3285
More Information: 0801-3284
http://hdl.handle.net/1956/3285
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.