Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:80/handle/1956/3181
Title: Skjønnlitterær metaforoversettelse mellom norsk og russisk
subject: Russisk;Norsk;Metaforer;Oversettelse;Skjønnlitteratur;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Russisk språk: 028;Mastergrad;711210
Publisher: The University of Bergen
Description: My main reason for writing this MA thesis is that there are few, or no, existing studies on the translation of metaphors in Russian and Norwegian fiction. My thesis examines various ways of translating the metaphors that can later be used as a means for solving any problems that may arise in this area. I examine direct translation of metaphors, cases where a metaphor is replaced with an equivalent metaphor in the target language and cases where the grammatical structure of a metaphor in the target language is changed. The thesis also studies such types of metaphors, which are, in addition, translated in particular ways and compares translation from Russian into Norwegian and vice versa. I conclude that translating metaphors between Russian and Norwegian is not as difficult as we would perhaps think. Most of them can be translated directly with great success and when this is not possible then it is often enough to apply small changes in the grammatical form of a metaphor in the target language. Many Norwegian conceptual metaphors have equivalent metaphors in Russian. The way of translating a metaphor also depends on the metaphor in the source language and also, naturally, on the translator's linguistic instinct.
Det er få studier av skjønnlitterær metaforoversettelse mellom norsk og russisk og med stadig mer økende antall skjønnlitterære oversettelser mellom disse to språkene er en slik studie et viktig bidrag. I dette prosjektet ser jeg på konkrete måter metaforer oversettes på som senere kan brukes i arbeidet med andre oversettelser. Jeg undersøker i hvor stor grad det brukes direkte oversettelse, erstatning med et annet språkbilde, formelle forandringer i oversettelser av metaforer og om det er noen spesielle typer metaforer som oversettes på en bestemt måte. Jeg sammenligner også hvordan metaforoversettelser gjøres fra norsk til russisk og omvendt. Konklusjonen er at skjønnlitterær metaforoversettelse ikke er så vanskelig som man kunne tro. Det er stor sannsynlighet for at direkte oversettelse vil fungere bra, men der det ikke gjør det, er det nok med noen små endringer i den språklige utformingen for å tilpasse metaforen målspråket. Mange norske begrepsmetaforer har russiske ekvivalenter med samme språkbildet. Metaforens oversettelse er selvfølgelig sterkt avhengig av metaforen i originalteksten og oversetterens språkfølelse.
Master
RUS350
MAHF-RUSS
URI: http://localhost:80/handle/1956/3181
More Information: http://hdl.handle.net/1956/3181
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Skjønnlitterær metaforoversettelse mellom norsk og russisk
subject: Russisk;Norsk;Metaforer;Oversettelse;Skjønnlitteratur;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Russisk språk: 028;Mastergrad;711210
Publisher: The University of Bergen
Description: My main reason for writing this MA thesis is that there are few, or no, existing studies on the translation of metaphors in Russian and Norwegian fiction. My thesis examines various ways of translating the metaphors that can later be used as a means for solving any problems that may arise in this area. I examine direct translation of metaphors, cases where a metaphor is replaced with an equivalent metaphor in the target language and cases where the grammatical structure of a metaphor in the target language is changed. The thesis also studies such types of metaphors, which are, in addition, translated in particular ways and compares translation from Russian into Norwegian and vice versa. I conclude that translating metaphors between Russian and Norwegian is not as difficult as we would perhaps think. Most of them can be translated directly with great success and when this is not possible then it is often enough to apply small changes in the grammatical form of a metaphor in the target language. Many Norwegian conceptual metaphors have equivalent metaphors in Russian. The way of translating a metaphor also depends on the metaphor in the source language and also, naturally, on the translator's linguistic instinct.
Det er få studier av skjønnlitterær metaforoversettelse mellom norsk og russisk og med stadig mer økende antall skjønnlitterære oversettelser mellom disse to språkene er en slik studie et viktig bidrag. I dette prosjektet ser jeg på konkrete måter metaforer oversettes på som senere kan brukes i arbeidet med andre oversettelser. Jeg undersøker i hvor stor grad det brukes direkte oversettelse, erstatning med et annet språkbilde, formelle forandringer i oversettelser av metaforer og om det er noen spesielle typer metaforer som oversettes på en bestemt måte. Jeg sammenligner også hvordan metaforoversettelser gjøres fra norsk til russisk og omvendt. Konklusjonen er at skjønnlitterær metaforoversettelse ikke er så vanskelig som man kunne tro. Det er stor sannsynlighet for at direkte oversettelse vil fungere bra, men der det ikke gjør det, er det nok med noen små endringer i den språklige utformingen for å tilpasse metaforen målspråket. Mange norske begrepsmetaforer har russiske ekvivalenter med samme språkbildet. Metaforens oversettelse er selvfølgelig sterkt avhengig av metaforen i originalteksten og oversetterens språkfølelse.
Master
RUS350
MAHF-RUSS
URI: http://localhost:80/handle/1956/3181
More Information: http://hdl.handle.net/1956/3181
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Skjønnlitterær metaforoversettelse mellom norsk og russisk
subject: Russisk;Norsk;Metaforer;Oversettelse;Skjønnlitteratur;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Russisk språk: 028;Mastergrad;711210
Publisher: The University of Bergen
Description: My main reason for writing this MA thesis is that there are few, or no, existing studies on the translation of metaphors in Russian and Norwegian fiction. My thesis examines various ways of translating the metaphors that can later be used as a means for solving any problems that may arise in this area. I examine direct translation of metaphors, cases where a metaphor is replaced with an equivalent metaphor in the target language and cases where the grammatical structure of a metaphor in the target language is changed. The thesis also studies such types of metaphors, which are, in addition, translated in particular ways and compares translation from Russian into Norwegian and vice versa. I conclude that translating metaphors between Russian and Norwegian is not as difficult as we would perhaps think. Most of them can be translated directly with great success and when this is not possible then it is often enough to apply small changes in the grammatical form of a metaphor in the target language. Many Norwegian conceptual metaphors have equivalent metaphors in Russian. The way of translating a metaphor also depends on the metaphor in the source language and also, naturally, on the translator's linguistic instinct.
Det er få studier av skjønnlitterær metaforoversettelse mellom norsk og russisk og med stadig mer økende antall skjønnlitterære oversettelser mellom disse to språkene er en slik studie et viktig bidrag. I dette prosjektet ser jeg på konkrete måter metaforer oversettes på som senere kan brukes i arbeidet med andre oversettelser. Jeg undersøker i hvor stor grad det brukes direkte oversettelse, erstatning med et annet språkbilde, formelle forandringer i oversettelser av metaforer og om det er noen spesielle typer metaforer som oversettes på en bestemt måte. Jeg sammenligner også hvordan metaforoversettelser gjøres fra norsk til russisk og omvendt. Konklusjonen er at skjønnlitterær metaforoversettelse ikke er så vanskelig som man kunne tro. Det er stor sannsynlighet for at direkte oversettelse vil fungere bra, men der det ikke gjør det, er det nok med noen små endringer i den språklige utformingen for å tilpasse metaforen målspråket. Mange norske begrepsmetaforer har russiske ekvivalenter med samme språkbildet. Metaforens oversettelse er selvfølgelig sterkt avhengig av metaforen i originalteksten og oversetterens språkfølelse.
Master
RUS350
MAHF-RUSS
URI: http://localhost:80/handle/1956/3181
More Information: http://hdl.handle.net/1956/3181
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.