Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/3163
Title: Komparativ historie: ei utfordring for historiefaget?
subject: VDP::Humaniora: 000::Historie: 070
Publisher: Universitetsforlaget
Description: Artikkelen diskuterer ulike sider ved bruken av komparasjon i historiefaget med ei særleg vekt på metodiske spørsmål. Desse inkluderer spørsmålet om abstraksjonsnivå, talet på undersøkingseiningar og valet mellom synkron eller diakron jamføring på den eine sida og meir praktiske utfordringar knytt til bruk av primærkjelder og historiografi på den andre. I siste instans har artikkelen eit praktisk siktemål: å illustrera at det ikkje er noko naudsynt motsetnad mellom den forma for makro-kausal jamføring som delar av den historiske sosiologien har gjort seg til talsmenn for og det individualiserande og kontekstualiserande blikket som gjerne historikarar forfektar når det gjeld samanlikning.
Peer reviewed
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/3163
More Information: Historisk Tidsskrift 1(88): 61–80
0018-263x
http://hdl.handle.net/1956/3163
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Komparativ historie: ei utfordring for historiefaget?
subject: VDP::Humaniora: 000::Historie: 070
Publisher: Universitetsforlaget
Description: Artikkelen diskuterer ulike sider ved bruken av komparasjon i historiefaget med ei særleg vekt på metodiske spørsmål. Desse inkluderer spørsmålet om abstraksjonsnivå, talet på undersøkingseiningar og valet mellom synkron eller diakron jamføring på den eine sida og meir praktiske utfordringar knytt til bruk av primærkjelder og historiografi på den andre. I siste instans har artikkelen eit praktisk siktemål: å illustrera at det ikkje er noko naudsynt motsetnad mellom den forma for makro-kausal jamføring som delar av den historiske sosiologien har gjort seg til talsmenn for og det individualiserande og kontekstualiserande blikket som gjerne historikarar forfektar når det gjeld samanlikning.
Peer reviewed
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/3163
More Information: Historisk Tidsskrift 1(88): 61–80
0018-263x
http://hdl.handle.net/1956/3163
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Komparativ historie: ei utfordring for historiefaget?
subject: VDP::Humaniora: 000::Historie: 070
Publisher: Universitetsforlaget
Description: Artikkelen diskuterer ulike sider ved bruken av komparasjon i historiefaget med ei særleg vekt på metodiske spørsmål. Desse inkluderer spørsmålet om abstraksjonsnivå, talet på undersøkingseiningar og valet mellom synkron eller diakron jamføring på den eine sida og meir praktiske utfordringar knytt til bruk av primærkjelder og historiografi på den andre. I siste instans har artikkelen eit praktisk siktemål: å illustrera at det ikkje er noko naudsynt motsetnad mellom den forma for makro-kausal jamføring som delar av den historiske sosiologien har gjort seg til talsmenn for og det individualiserande og kontekstualiserande blikket som gjerne historikarar forfektar når det gjeld samanlikning.
Peer reviewed
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/3163
More Information: Historisk Tidsskrift 1(88): 61–80
0018-263x
http://hdl.handle.net/1956/3163
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.