Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/2597
Title: Læring av naturfag og matematikk gjennom prosjekter i teknologi og design
subject: VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Fysikk: 430
Publisher: The University of Bergen
Description: Denne artikkelen er en noe omarbeidet versjon av en artikkel i Tangenten nr.4, 2006, ss. 13-15: Kolstø, S. D.: Læring av matematikk gjennom prosjekter i teknologi og design.
Jeg nærer en uro. Fagområdet teknologi og design skal inkluderes i matematikkfaget, samt i naturfag og kunst og håndverk. Men vil elevene kunne lære naturfag og matematikk eller få økt innsikt i hvordan anvende naturfag og matematikk gjennom å lage teknologiske produkter?
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/2597
More Information: http://hdl.handle.net/1956/2597
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Læring av naturfag og matematikk gjennom prosjekter i teknologi og design
subject: VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Fysikk: 430
Publisher: The University of Bergen
Description: Denne artikkelen er en noe omarbeidet versjon av en artikkel i Tangenten nr.4, 2006, ss. 13-15: Kolstø, S. D.: Læring av matematikk gjennom prosjekter i teknologi og design.
Jeg nærer en uro. Fagområdet teknologi og design skal inkluderes i matematikkfaget, samt i naturfag og kunst og håndverk. Men vil elevene kunne lære naturfag og matematikk eller få økt innsikt i hvordan anvende naturfag og matematikk gjennom å lage teknologiske produkter?
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/2597
More Information: http://hdl.handle.net/1956/2597
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Læring av naturfag og matematikk gjennom prosjekter i teknologi og design
subject: VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Fysikk: 430
Publisher: The University of Bergen
Description: Denne artikkelen er en noe omarbeidet versjon av en artikkel i Tangenten nr.4, 2006, ss. 13-15: Kolstø, S. D.: Læring av matematikk gjennom prosjekter i teknologi og design.
Jeg nærer en uro. Fagområdet teknologi og design skal inkluderes i matematikkfaget, samt i naturfag og kunst og håndverk. Men vil elevene kunne lære naturfag og matematikk eller få økt innsikt i hvordan anvende naturfag og matematikk gjennom å lage teknologiske produkter?
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/2597
More Information: http://hdl.handle.net/1956/2597
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.