Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:80/handle/1956/2313
Title: "Albert Camus. Forfatter, filosof eller historiker. En studie i Albert Camus' forfatterskap, med særlig vekt på Den Fremmede og Pesten."
subject: VDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Allmenn litteraturvitenskap: 041;Mastergrad
Publisher: The University of Bergen
Description: Denne oppgaven vil behandle Albert Camus' forfatterskap. Den vil se på hvilke elementer som har hatt påvirkning på forfatterskapet i tillegg til å gjøre rede for de litteraturteoretiske og filosofiske emnene som vil bli benyttet i analysen og forståelsen av forfatterskapet. Oppgaven vil også vise hvilke historiske hendelser som påvirker Camus og forfatterskapet, og hvordan disse kommer til syne i Den Fremmede og Pesten.
URI: http://localhost:80/handle/1956/2313
More Information: http://hdl.handle.net/1956/2313
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: "Albert Camus. Forfatter, filosof eller historiker. En studie i Albert Camus' forfatterskap, med særlig vekt på Den Fremmede og Pesten."
subject: VDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Allmenn litteraturvitenskap: 041;Mastergrad
Publisher: The University of Bergen
Description: Denne oppgaven vil behandle Albert Camus' forfatterskap. Den vil se på hvilke elementer som har hatt påvirkning på forfatterskapet i tillegg til å gjøre rede for de litteraturteoretiske og filosofiske emnene som vil bli benyttet i analysen og forståelsen av forfatterskapet. Oppgaven vil også vise hvilke historiske hendelser som påvirker Camus og forfatterskapet, og hvordan disse kommer til syne i Den Fremmede og Pesten.
URI: http://localhost:80/handle/1956/2313
More Information: http://hdl.handle.net/1956/2313
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: "Albert Camus. Forfatter, filosof eller historiker. En studie i Albert Camus' forfatterskap, med særlig vekt på Den Fremmede og Pesten."
subject: VDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Allmenn litteraturvitenskap: 041;Mastergrad
Publisher: The University of Bergen
Description: Denne oppgaven vil behandle Albert Camus' forfatterskap. Den vil se på hvilke elementer som har hatt påvirkning på forfatterskapet i tillegg til å gjøre rede for de litteraturteoretiske og filosofiske emnene som vil bli benyttet i analysen og forståelsen av forfatterskapet. Oppgaven vil også vise hvilke historiske hendelser som påvirker Camus og forfatterskapet, og hvordan disse kommer til syne i Den Fremmede og Pesten.
URI: http://localhost:80/handle/1956/2313
More Information: http://hdl.handle.net/1956/2313
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.