Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/1629
Title: Perspektiv på partiklar - Ei samanlikning av Andrew Pickering og Peter Galisons framstilling av partikkelfysikk-historia, med spesiell vekt på oppdaginga av nøytral straum
subject: VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Fysikk: 430::Kjerne- og elementærpartikkelfysikk: 431;Mastergrad
Publisher: The University of Bergen
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/1629
More Information: 82-8088-305-3 (electronic version pdf)
82-8088-306-1 (electronic version ps)
http://hdl.handle.net/1956/1629
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Perspektiv på partiklar - Ei samanlikning av Andrew Pickering og Peter Galisons framstilling av partikkelfysikk-historia, med spesiell vekt på oppdaginga av nøytral straum
subject: VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Fysikk: 430::Kjerne- og elementærpartikkelfysikk: 431;Mastergrad
Publisher: The University of Bergen
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/1629
More Information: 82-8088-305-3 (electronic version pdf)
82-8088-306-1 (electronic version ps)
http://hdl.handle.net/1956/1629
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Perspektiv på partiklar - Ei samanlikning av Andrew Pickering og Peter Galisons framstilling av partikkelfysikk-historia, med spesiell vekt på oppdaginga av nøytral straum
subject: VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Fysikk: 430::Kjerne- og elementærpartikkelfysikk: 431;Mastergrad
Publisher: The University of Bergen
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/1629
More Information: 82-8088-305-3 (electronic version pdf)
82-8088-306-1 (electronic version ps)
http://hdl.handle.net/1956/1629
Appears in Collections:Department of Earth Science

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.