Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/15464
Title: Fra jamvekt til etterleddstrykk og tonelag 3: Kvantitetsomleggingen i Ovansiljan
subject: Fonologi;Prosodi;Tonelag;Trykk;VDP::Humaniora: 000;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018
Publisher: Novus
Description: Artikkelen tar opp to ulike særutviklinger av den såkalte kvantitetsomleggingen som har skjedd i to nabodialekter talt i Mora kommune i Dalarna i Sverige. Kvantitetsomleggingen er den endringen som førte til at norrøne korte og overlange rotstavelser ble hhv. lenget og kortet slik at alle trykkstavelser etter omleggingen var lange. Gjennom denne ble den korte rotstavelsen i såkalte jamvektsord normalt utsatt for enten vokal- eller konsonantlenging, avhengig av dialekt. I den ene av de to dialektene, Östre Mora, har omleggingen ført til at trykket er blitt overført fra rotstavelsen til endestavelsen i jamvektsord, samtidig som denne har blitt lenget. I den andre dialekten, Sollerön, ble rotvokalen lenget, som i de fleste andre dialekter der omleggingen har skjedd. Men ulikt disse har Sollerön gjennom omleggingen utviklet et tredje tonelag, noe som sannsynligvis er unikt i nordisk sammenheng. Artikkelen presenterer en fonetisk så vel som en fonologisk analyse av endringene, og tar utgangspunkt i en tredje dialekt, Skattungbyn, talt i nabokommunen Orsa, der kvantitetsomleggingen ennå ikke har skjedd. Den bygger på forfatterens eget feltarbeid.
publishedVersion
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/15464
More Information: 0024-855X
http://hdl.handle.net/1956/15464
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Fra jamvekt til etterleddstrykk og tonelag 3: Kvantitetsomleggingen i Ovansiljan
subject: Fonologi;Prosodi;Tonelag;Trykk;VDP::Humaniora: 000;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018
Publisher: Novus
Description: Artikkelen tar opp to ulike særutviklinger av den såkalte kvantitetsomleggingen som har skjedd i to nabodialekter talt i Mora kommune i Dalarna i Sverige. Kvantitetsomleggingen er den endringen som førte til at norrøne korte og overlange rotstavelser ble hhv. lenget og kortet slik at alle trykkstavelser etter omleggingen var lange. Gjennom denne ble den korte rotstavelsen i såkalte jamvektsord normalt utsatt for enten vokal- eller konsonantlenging, avhengig av dialekt. I den ene av de to dialektene, Östre Mora, har omleggingen ført til at trykket er blitt overført fra rotstavelsen til endestavelsen i jamvektsord, samtidig som denne har blitt lenget. I den andre dialekten, Sollerön, ble rotvokalen lenget, som i de fleste andre dialekter der omleggingen har skjedd. Men ulikt disse har Sollerön gjennom omleggingen utviklet et tredje tonelag, noe som sannsynligvis er unikt i nordisk sammenheng. Artikkelen presenterer en fonetisk så vel som en fonologisk analyse av endringene, og tar utgangspunkt i en tredje dialekt, Skattungbyn, talt i nabokommunen Orsa, der kvantitetsomleggingen ennå ikke har skjedd. Den bygger på forfatterens eget feltarbeid.
publishedVersion
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/15464
More Information: 0024-855X
http://hdl.handle.net/1956/15464
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Fra jamvekt til etterleddstrykk og tonelag 3: Kvantitetsomleggingen i Ovansiljan
subject: Fonologi;Prosodi;Tonelag;Trykk;VDP::Humaniora: 000;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010;VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018
Publisher: Novus
Description: Artikkelen tar opp to ulike særutviklinger av den såkalte kvantitetsomleggingen som har skjedd i to nabodialekter talt i Mora kommune i Dalarna i Sverige. Kvantitetsomleggingen er den endringen som førte til at norrøne korte og overlange rotstavelser ble hhv. lenget og kortet slik at alle trykkstavelser etter omleggingen var lange. Gjennom denne ble den korte rotstavelsen i såkalte jamvektsord normalt utsatt for enten vokal- eller konsonantlenging, avhengig av dialekt. I den ene av de to dialektene, Östre Mora, har omleggingen ført til at trykket er blitt overført fra rotstavelsen til endestavelsen i jamvektsord, samtidig som denne har blitt lenget. I den andre dialekten, Sollerön, ble rotvokalen lenget, som i de fleste andre dialekter der omleggingen har skjedd. Men ulikt disse har Sollerön gjennom omleggingen utviklet et tredje tonelag, noe som sannsynligvis er unikt i nordisk sammenheng. Artikkelen presenterer en fonetisk så vel som en fonologisk analyse av endringene, og tar utgangspunkt i en tredje dialekt, Skattungbyn, talt i nabokommunen Orsa, der kvantitetsomleggingen ennå ikke har skjedd. Den bygger på forfatterens eget feltarbeid.
publishedVersion
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/15464
More Information: 0024-855X
http://hdl.handle.net/1956/15464
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.