Please use this identifier to cite or link to this item: http://dlib.scu.ac.ir/handle/1956/1289
Title: Innføringen av tjukk l og retroflekser i østlandsk - en empirisk avklaring og optimalitetsteoretisk analyse
subject: VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018;Mastergrad
Publisher: The University of Bergen
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/1289
More Information: 82-8088-473-4 (electronic version)
http://hdl.handle.net/1956/1289
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Innføringen av tjukk l og retroflekser i østlandsk - en empirisk avklaring og optimalitetsteoretisk analyse
subject: VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018;Mastergrad
Publisher: The University of Bergen
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/1289
More Information: 82-8088-473-4 (electronic version)
http://hdl.handle.net/1956/1289
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Innføringen av tjukk l og retroflekser i østlandsk - en empirisk avklaring og optimalitetsteoretisk analyse
subject: VDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018;Mastergrad
Publisher: The University of Bergen
URI: https://bora.uib.no/handle/1956/1289
More Information: 82-8088-473-4 (electronic version)
http://hdl.handle.net/1956/1289
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.