Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:80/handle/1956/10260
Title: Skiferspisser i Sør-Norge - en typologisk komparasjon
subject: Skiferspisser;skifer;sørnorsk neolitikum;Mastergrad;713306
Publisher: The University of Bergen
Description: Denne studien har tatt sikte på å avdekke forskjeller og likheter i skiferspissenes morfologi i Sør-Norge, og å se på hvordan disse variasjonene kan reflektere regionale mønstre og kronologisk utvikling. Det ble gjennom ulike komparative analyser konkludert med at selv om materialet fulgte overregionale kronologiske mønstre, var det mulig å registrere regionale typologiske særpreg ved ulike typografiske soner. Den generelle kronologiske tendensen er at skiferspissmaterialet går fra typer som er små i størrelse og gjerne er bladformet til typer med parallelle sidekanter og et rombisk tverrsnitt. Disse rombiske typene har gjerne rette eller hengende agnorer (mothaker) på høyfjellet og ingen agnorer langs kysten. Materialet synes å ha en heterogen karakter, med mange ulike typer, i de tidlige fasene av tidligneolitikum, mens bildet virker mer homogent utover mellomneolitikum da skiferbruken kulminerer.
Master i Arkeologi
The main goal of this Master's thesis was to uncover morphological similarities or differences in arrowheads made of slate in southern Norway in the Stone Age. The way to achieve this goal was through various kinds of comparative analyses. The focus was to identify whether the material reflected any tendencies between different geographical regions. The main chronological tendency was a development from irregular leaf shaped arrowheads in the early phases, to arrowheads with a rhombic cross-section and parallel sides. This general tendency seemed to apply for this material as well, but it was possible to detect some regional particuliarities. The arrowheads from the coast of eastern Norway were of a very homogeneous material compared to the other regions. This was explained by possible a short periode of slate use in a chronological late phase. It has been argued in this thesis that it is possible to register some kind of correspondence, in terms of typology, between all of the regions. The arrowheads used on the coast of western and eastern Norway have a similarity in the chronological late type, where the arrowheads seem to be dominated by types with no barbs. While on the mountain and in the interior region, arrowheads with straight barbs were in majority. The chronological early phases are foremost associated with heterogeneous data, but it is possible to see a typological connection between the chronological early types in the mountain and the west coast of Norway. Based on analyses of the arrowheads it was concluded that it is possible to detect a pattern of both similarity in general tendencies, chronological and typological, and regionally differences.
ARK350
MAHF-ARK
URI: http://localhost:80/handle/1956/10260
More Information: http://hdl.handle.net/1956/10260
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Skiferspisser i Sør-Norge - en typologisk komparasjon
subject: Skiferspisser;skifer;sørnorsk neolitikum;Mastergrad;713306
Publisher: The University of Bergen
Description: Denne studien har tatt sikte på å avdekke forskjeller og likheter i skiferspissenes morfologi i Sør-Norge, og å se på hvordan disse variasjonene kan reflektere regionale mønstre og kronologisk utvikling. Det ble gjennom ulike komparative analyser konkludert med at selv om materialet fulgte overregionale kronologiske mønstre, var det mulig å registrere regionale typologiske særpreg ved ulike typografiske soner. Den generelle kronologiske tendensen er at skiferspissmaterialet går fra typer som er små i størrelse og gjerne er bladformet til typer med parallelle sidekanter og et rombisk tverrsnitt. Disse rombiske typene har gjerne rette eller hengende agnorer (mothaker) på høyfjellet og ingen agnorer langs kysten. Materialet synes å ha en heterogen karakter, med mange ulike typer, i de tidlige fasene av tidligneolitikum, mens bildet virker mer homogent utover mellomneolitikum da skiferbruken kulminerer.
Master i Arkeologi
The main goal of this Master's thesis was to uncover morphological similarities or differences in arrowheads made of slate in southern Norway in the Stone Age. The way to achieve this goal was through various kinds of comparative analyses. The focus was to identify whether the material reflected any tendencies between different geographical regions. The main chronological tendency was a development from irregular leaf shaped arrowheads in the early phases, to arrowheads with a rhombic cross-section and parallel sides. This general tendency seemed to apply for this material as well, but it was possible to detect some regional particuliarities. The arrowheads from the coast of eastern Norway were of a very homogeneous material compared to the other regions. This was explained by possible a short periode of slate use in a chronological late phase. It has been argued in this thesis that it is possible to register some kind of correspondence, in terms of typology, between all of the regions. The arrowheads used on the coast of western and eastern Norway have a similarity in the chronological late type, where the arrowheads seem to be dominated by types with no barbs. While on the mountain and in the interior region, arrowheads with straight barbs were in majority. The chronological early phases are foremost associated with heterogeneous data, but it is possible to see a typological connection between the chronological early types in the mountain and the west coast of Norway. Based on analyses of the arrowheads it was concluded that it is possible to detect a pattern of both similarity in general tendencies, chronological and typological, and regionally differences.
ARK350
MAHF-ARK
URI: http://localhost:80/handle/1956/10260
More Information: http://hdl.handle.net/1956/10260
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.
Title: Skiferspisser i Sør-Norge - en typologisk komparasjon
subject: Skiferspisser;skifer;sørnorsk neolitikum;Mastergrad;713306
Publisher: The University of Bergen
Description: Denne studien har tatt sikte på å avdekke forskjeller og likheter i skiferspissenes morfologi i Sør-Norge, og å se på hvordan disse variasjonene kan reflektere regionale mønstre og kronologisk utvikling. Det ble gjennom ulike komparative analyser konkludert med at selv om materialet fulgte overregionale kronologiske mønstre, var det mulig å registrere regionale typologiske særpreg ved ulike typografiske soner. Den generelle kronologiske tendensen er at skiferspissmaterialet går fra typer som er små i størrelse og gjerne er bladformet til typer med parallelle sidekanter og et rombisk tverrsnitt. Disse rombiske typene har gjerne rette eller hengende agnorer (mothaker) på høyfjellet og ingen agnorer langs kysten. Materialet synes å ha en heterogen karakter, med mange ulike typer, i de tidlige fasene av tidligneolitikum, mens bildet virker mer homogent utover mellomneolitikum da skiferbruken kulminerer.
Master i Arkeologi
The main goal of this Master's thesis was to uncover morphological similarities or differences in arrowheads made of slate in southern Norway in the Stone Age. The way to achieve this goal was through various kinds of comparative analyses. The focus was to identify whether the material reflected any tendencies between different geographical regions. The main chronological tendency was a development from irregular leaf shaped arrowheads in the early phases, to arrowheads with a rhombic cross-section and parallel sides. This general tendency seemed to apply for this material as well, but it was possible to detect some regional particuliarities. The arrowheads from the coast of eastern Norway were of a very homogeneous material compared to the other regions. This was explained by possible a short periode of slate use in a chronological late phase. It has been argued in this thesis that it is possible to register some kind of correspondence, in terms of typology, between all of the regions. The arrowheads used on the coast of western and eastern Norway have a similarity in the chronological late type, where the arrowheads seem to be dominated by types with no barbs. While on the mountain and in the interior region, arrowheads with straight barbs were in majority. The chronological early phases are foremost associated with heterogeneous data, but it is possible to see a typological connection between the chronological early types in the mountain and the west coast of Norway. Based on analyses of the arrowheads it was concluded that it is possible to detect a pattern of both similarity in general tendencies, chronological and typological, and regionally differences.
ARK350
MAHF-ARK
URI: http://localhost:80/handle/1956/10260
More Information: http://hdl.handle.net/1956/10260
Appears in Collections:Faculty of Humanities

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.