مرور بر اساس تاریخ انتشار Sarthour, R S

Showing results 1 to 1 of 1
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
AL484509.pdf.jpg2008New Journal of PhysicsBonagamba, T J; Oliveira, I S; Sarthour, R S; Física, Instituto De; Carlos, De São; Paulo, Universidade De São; Box, P O