مرور بر اساس تاریخ انتشار S. Izquierdo Bermudez

Showing results 1 to 12 of 12
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
7442806.pdf.jpg2016The 11 T Dipole for HL-LHC: Status and PlanF. Savary; E. Barzi; B. Bordini; L. Bottura; G. Chlachidze; D. Ramos; S. Izquierdo Bermudez; M. Karppinen; F. Lackner; C. H. Löffler; R. Moron-Ballester; A. Nobrega; J. C. Perez; H. Prin; D. Smekens; G. de Rijk; S. Redaelli; L. Rossi; G. Willering; A. V. Zlobin; M. Gi
2017Cold Powering Performance of the First 2 m Nb3Sn DS11T Twin-Aperture Model Magnet at CERNG. P. Willering; M. Bajko; H. Bajas; B. Bordini; L. Bottura; J. Feuvrier; L. Fiscarelli; M. Guinchard; S. Izquierdo Bermudez; M. Karppinen; C. L&x00F6;ffler; J.-C. Perez; G. de Rijk; F. Savary; D. Smekens
7470238.pdf.jpg2016Cold Powering Tests of 11-T Nb3Sn Dipole Models for LHC Upgrades at CERNG. Willering; M. Bajko; B. Bordini; L. Bottura; L. Fiscarelli; S. Izquierdo Bermudez; M. Karppinen; C. Löffler; J. C. Perez; G. de Rijk; F. Savary
2017Decay and Snapback in Nb<sub>3</sub>Sn Dipole MagnetsS. Izquierdo Bermudez; L. Bottura; L. Fiscarelli; E. Todesco
7360890.pdf.jpg2016Development of MQXF: The Nb3Sn Low- beta Quadrupole for the HiLumi LHCP. Ferracin; G. Ambrosio; M. Anerella; A. Ballarino; H. Bajas; M. Bajko; B. Bordini; R. Bossert; D. W. Cheng; D. R. Dietderich; G. Chlachidze; L. Cooley; H. Felice; A. Ghosh; R. Hafalia; E. Holik; S. Izquierdo Bermudez; P. Fessia; P. Grosclaude; M. Guinchard; M. Juchno; S. Kr
7428854.pdf.jpg2016Dimensional Changes of Nb3Sn Rutherford Cables During Heat TreatmentE. Rochepault; P. Ferracin; G. Ambrosio; M. Anerella; A. Ballarino; A. Bonasia; B. Bordini; D. Cheng; D. R. Dietderich; H. Felice; L. Garcia Fajardo; A. Ghosh; E. F. Holik; S. Izquierdo Bermudez; J. C. Perez; I. Pong; J. Schmalzle; M. Yu
7378904.pdf.jpg2016Fabrication and Analysis of 150-mm-Aperture Nb3Sn MQXF CoilsE. F. Holik; G. Ambrosio; M. Anerella; R. Bossert; E. Cavanna; D. Cheng; D. R. Dietderich; P. Ferracin; A. K. Ghosh; S. Izquierdo Bermudez; S. Krave; A. Nobrega; J. C. Perez; I. Pong; E. Rochepault; G. L. Sabbi; J. Schmalzle; M. Yu
7433378.pdf.jpg2016Magnetic Measurements and Analysis of the First 11-T Nb3Sn Dipole Models Developed at CERN for HL-LHCL. Fiscarelli; B. Auchmann; S. Izquierdo Bermudez; B. Bordini; O. Dunkel; M. Karppinen; C. Loffler; S. Russenschuck; F. Savary; D. Smekens; G. Willering
7384479.pdf.jpg2016Persistent-Current Magnetization Effects in High-Field Superconducting Accelerator MagnetsS. Izquierdo Bermudez; L. Bottura; E. Todesco
7434613.pdf.jpg2016Protection Heater Design Validation for the LARP Magnets Using Thermal ImagingM. Marchevsky; M. Turqueti; D. W. Cheng; H. Felice; G. Sabbi; T. Salmi; A. Stenvall; G. Chlachidze; G. Ambrosio; P. Ferracin; S. Izquierdo Bermudez; J. C. Perez; E. Todesco
7422690.pdf.jpg2016Quench Protection Studies of the 11-T Nb3Sn Dipole for the LHC UpgradeS. Izquierdo Bermudez; B. Auchmann; H. Bajas; M. Bajko; B. Bordini; L. Bottura; G. Chlachidze; M. Karppinen; J. Rysti; F. Savary; G. Willering; A. V. Zlobin
7384445.pdf.jpg2016Second-Generation Coil Design of the Nb3Sn low- beta Quadrupole for the High Luminosity LHCS. Izquierdo Bermudez; G. Ambrosio; A. Ballarino; E. Cavanna; R. Bossert; D. Cheng; D. Dietderich; P. Ferracin; A. Ghosh; P. Hagen; E. Holik; J. C. Perez; E. Rochepault; J. Schmalzle; E. Todesco; M. Yu