مرور بر اساس تاریخ انتشار Metallo, Concetta.

Showing results 1 to 1 of 1
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
9783319079059.pdf.jpg2014Information Systems, Management, Organization and ControlBaglieri, Daniela.; Metallo, Concetta.; Rossignoli, Cecilia.; Pezzillo Iacono, Mario.