مرور بر اساس تاریخ انتشار Majstorovi, Vidosav D.

Showing results 1 to 1 of 1
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
9783319192550.pdf.jpg2016Advanced Multiresponse Process OptimisationŠibalija, Tatjana V.; Majstorovi, Vidosav D.