مرور بر اساس تاریخ انتشار W&x0142;adys&x0142;aw Torbicz